Om mig – Pelle Bengtsson

Jag har min huvudsakliga sysselsättning som stiftsadjunkt i Lunds stift med uppgift att ansvara för stiftets chefs- och ledarskapsutbildning.

Jag prästvigdes 1980 och har bl.a. arbetat som studentpräst och komminister i Lunds domkyrka. 1993 knöts jag till Lunds stifts själavårdscentrum, vars uppgift är att erbjuda, samtal, krisbearbetning, terapi och arbetshandledning åt anställda i stiftet. Under många år har jag arbetat med ledarutveckling och 2008 blev jag formellt ansvarig för stiftets chefs- och ledarskapsprogram.

I början av 1980-talet utbildade jag mig till samtalsterapeut i St. Lukasstiftelsens regi.

Sedan 1999 är jag knuten till MiL Institute, ett managementinstitute och en konsultorganisation med huvudsakligt säte i Lund. I MiL har jag främst arbetat med det personliga ledarskapet i stora och små organisationer och företag.

Sedan mitten av 1970-talet har jag övat zenmeditation, från 1987 under ledning av en zenmästare. 2003 utnämndes jag till zenlärare och har sedan dess lett intensivkurser i za-zen.

Övrigt

Olika konsultuppdrag inom Malmö kommuns ledarskapsprogram.
Handledningsuppdrag, t.ex. i Malmö kommun, Region Skåne och IKEA.
Lärare i Sankt Lukasstiftelsens utbildningar.
Föreläsare i olika organisationers regi kring personlig utveckling och ledarskap.
Jag har ett specialintresse i Dag Hammarskjöld. Särskilt hans dagbok Vägmärken har inspirerat mig.
Författare till Mot enkelhetens punkt (Arcus -99 och -01)
Medförfattare till Möten med Dag Hammarskjölds Vägmärken (Cordia -05)
Seminarier kring Hammarskjöld och ledarskap, bl.a. på Dag Hammarskjölds Backåkra