Utforskandets möjlighet

Mitt liv är antingen efemärt, en mål- och
meningslös episod i evighetens mörka natt.
Eller också är det en lärodikt.
(Lars Gyllensten)

Det är bl.a. erfarenheter från dessa fyra ”rum” som färgsätter min livssyn och mitt sätt att arbeta med personlig utveckling och mognad.

Jag utgår ifrån att de flesta bär på ett utforskande sinnelag. Om jag vågar vara nyfiken, om jag blir förmögen att härbärgera mer av tillvarons motsägelsefullhet, om jag förmår vidga min inre arena, så vinner jag en större kontaktyta utåt, gentemot människor och medarbetare, gentemot världen.